MEDYUM

Bazı medyum lar, kötü ve iyiyi ayırt edemediğinden dolayı, yaptıkları etki sonucu birçok ailenin geçimleri bozulmuş, kimilerinin dünya düzenleri değişmiş, insan hayatında tamiri ve telafisi mümkün olmayan haller meydana getirmiştir.

Bir kısım medyum lar bilimsel çatışmalara da katılarak olayın araştırılmasına yardımcı olurken, önemli bir kısmı da bu konuda çok açık olmamayı tercih etmektedir. Bazı imedyum lar dünyaca tanınmıştır, birçok kişi sevdikleri ile bağlantı kurabilmek için onların kapısını aşındırmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yüzlerce seans düzenleyerek gazetelere manşet olmuşlar, bazıları ise bu yoldan para kazanmışlardır.
 
Ama ülkemizde medyum anlayışı o kadar çarpıtılmış o kadar suiistimal edilmiştir ki; sadece menfaat ve maddi çıkarlar beslenerek insanların hayalleriyle oynanmaktadır. Bu sözüm gerçek ilim sahibi olan ve havas ilminin çizgisinden ayrılmayan maddi çıkarlardan önce Allah rızasını düşünen medyum ve hoca lar için değildir. İnsanların mutluluğu ve saadeti için çalışan kimselerden Allah razı olsun.


 


 
  Ankarada Hoca,Ankarada Medyum,Çankayada Hoca,Medyum Ankara,İstanbulda Medyum,İstanbulda Hoca,İzmirde Medyum